ASAS HEDERLIG OMTALE OG INNKJØP

03/2020

Med vårt bidrag «OSLO B» har vi fått annerkjennelse av juryen for et konsept for ny brannstasjon i Oslo sentrum. Konkurranseforslaget var ett av totalt 103 som ble levert av arkitektkontorer fra hele Norge og Europa.

Hovedmålsettingen for Oslo B er å etablere gode fysiske rammer for de funksjoner som er ønsket i en tidsmessig og moderne brannstasjon. Den skal både fylle funksjonene som et av kommunens strategisk plasserte tilholdssteder for brannberedskap, men også innta rollen som en publikumsrettet kulturattraksjon og en generator for sentrumsutvikling sentralt i Oslo. Konseptuelt vil brannstasjonen fremstå som en solid, glødende kjerne som oser kontroll og trygghet.

Bygningen er støttet av et stort offentlig torg i sør som inviterer byen inn i bygget. På torget er det lagt til rette for funksjoner med bruk av alle sanser. Etablering av dekkets karakter, materialitet og fargebruk, samt beplantning og belysning, er alle virkemidler for å definere gangakser fra torget og inn. Plassen kobles og leder opp til et halvklimatisert torg som ligger på nivå 02 og er åpent for publikum. Her kan man få informasjon om brannvesenets oppgaver og historie. Samtidig har man innsyn til den store hallen med brannbiler og kan se disse ovenfra. Brannstangen er også synlig her.

Vi gratulerer Gottlieb Paludan Architects med 1. plassen og de andre teamene topp 10! Lykke til med realiseringen Oslo kommune og Omsorgbygg KF!


Cookies og personvern