ASAS utpekt som vinner!

11/2015

ASAS er 1 av 2 vinnere i denne nasjonale konkurransen om nytt omsorgssenter i Alta. 29 søkerteam forsøkte i januar å få være med, 5 team (arkitekt og landskapsarkitekt) ble valgt ut ifra deres erfaring og kompetanse til å være med i den begrensede arkitektkonkurransen.

ASAS leverte i samarbeid med INBY AS (landskapsarkitekter) et godt gjennomarbeidet helsebyggprosjekt med konkurransemotto «Alt i Alta”. Prosjektet er ca. 25.000 kvm og omfatter bl.a felles, innendørs “helse-torg”, sykehjemsplasser, omsorgsboliger, rehab-senter, ungdomsenhet, legesenter og hjemmetjeneste.

Fra juryens bedømmelse av ASAS’ prosjekt «Alt i Alta»:

“Tross størrelsen på anlegget bidrar dette grepet til å gi omsorgssenteret et hjemlig preg på en positiv måte, en god menneskelig skala. De ulike funksjoner i bygget er hensiktsmessig plassert og «Alt i Alta» tilrettelegger for funksjonsareal med grep for effektiv drift.”

ASAS gratulerer det andre vinnerteamet bestående av arkitekt Stein Halvorsen AS og landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim AS!


Cookies og personvern