Brekstad Metro – en visjon på Fosen

08/2019

I dag presenterte ASAS mulighetsstudiet for et nybygg på ca. 5.000 kvm over åtte etasjer på den gamle fergeoppstillingsplassen på Brekstad på Fosen.

Metrobygget skal inneholde funksjoner som venteareal for hurtigbåt, buss og taxi, kiosk, kontorfunksjoner, kultur/utstillinger, takterrasser og skybar. Prosjektet ligger midt i byen og skal være et signalbygg for hele Brekstad og omegn. Mulighetsstudiet belyser tomtens potensiale, byggets uttrykk, konsept og konteksten i en liten norsk by i vekst.

Skjerming er vesentlig, og det er ønskelig å etablere både små og store plasser som oppfyller dette behovet. Volumene er bygget opp med omtanke for vind, sol og skygge. Skjerming mot fremherskende vindretninger, og bygningsmessig lavt i sør, høyest i nord. På denne måten introduseres et svevende fyrtårn med et inspirerende, fargerikt indre, for å skape en kulturell møteplass som omfavner flere viktige funksjoner av både praktisk art og til forlystelse.

Prosjektet ble godt mottatt i formannskapet og det arbeides nå med å rigge veien videre for prosjektet. Prosjektet er under utvikling på oppdrag fra Brekstad Metro AS som består av Ørland kommune, Fosenkraft og AHA Eiendom.

Vi ser frem til fortsettelsen!


Cookies og personvern