BYGGESKIKKPRIS TIL ASAS

11/2020

ASAS arkitektur er tildelt Hamar kommunes byggeskikkpris 2020 for Toneheim Folkehøgskole internater/studentboliger på Ridabu. Prosjektet er et resultat av en 1. plass i en invitert og begrenset plan- og designkonkurranse i 2011. Byggetrinn 2 er ferdigstilt høsten 2020.

Juryen har kåret vinneren etter en totalvurdering av kriteriene for Byggeskikkprisen, og sier bl.a. følgende om prosjektet:

«Prosjektet har et moderne formspråk i betong og massivtre, og utvendig kledning i Kebony. Oppstikkende takelementer med overlys spiller formmessig sammen med kirkespiret til Vang kirke. Alle husene er bygget som passivhus og har vannbåren varme. Prosjektet framstår som et forbilledlig eksempel på boliger med god tilpasning til omgivelsene, og har samtidig en moderne og spennende arkitektur, som innbyr til fellesskap rundt tunet. Dette er elementer som med fordel kan overføres til andre boligprosjekter. Lavt energiforbruk og økonomiske løsninger er også et kriterium som juryen har vektlagt.»

Vi gratulerer byggherre, prosjekteringsteamet og entreprenør!

Hele juryens begrunnelse finner du her:

https://www.hamar.kommune.no/article50753-7966.html?offset1242=4

Bildene av: Fredrik Myhre og Niklas Hart.


Cookies og personvern