Elverum helsehus er ferdigstilt

06/2019

Som det største kommunale utbyggingsprosjektet i Elverum noen gang, er nå Helsehuset i Kirkevegen 47 ferdigstilt og tas i bruk i disse dager. Bygget har et bruksareal på ca. 9500 m2 nybygg, ca. 3000 m2 ombygging og ca. 3.500 m2 rehabilitering. Totalt ca. 16.000 m2 BRA. Prosjektet er nærmeste nabo til Sykehuset Innlandet Elverum, og utbyggingen er et tiltak for å sikre gode kommunale helsetjenester for innbyggerne i fremtiden. ASAS-teamet takker for samarbeidet med Elverum kommune.

ASAS arkitektur har bidratt med prosjektering fra tidlig mulighetsstudie og reguleringsplaner til detaljprosjekt, utførelsesfase og interiørarkitektur med bistand til inventaranskaffelsen. Prosjekteringen har hatt særlig fokus på blant annet LEAN i drift av huset og lave driftskostnader – og er utviklet etter krav fra Husbanken, krav til lavenergi og universell utforming. Helsehuset rommer en rekke tjenester og funksjoner:

  • Underetasje: Trosnøytralt seremonirom, garderober og kontordel.
  • Første etasje: Interkommunal legevakt lokalisert i gammel del. I tilknytning til denne interkommunale akutte døgnplasser (IKAD) og korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter i ny del.
  • Andre etasje: Forbeholdt pasienter på rehabilitering, med korttidsplasser og aktivitetssone. Her finnes også Frisklivssentralen og ergo- og fysioterapitjenesten.
  • Tredje etasje: Korttidsplasser og senger for lindrende behandling.
  • Toppetasje: Helsestasjon, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk tilknyttet Sykehuset Innlandet).

Cookies og personvern