Elverum Helsehus ute på anbud

08/2016

ASAS totalprosjekterer Elverum Helsehus som nå er ute på anbud.

I forbindelse med samhandlingsreformen, omprosjekteres eksisterende sykepleierskole til nytt kommunalt helsehus, hvor følgende helsefunksjoner samlokaliseres: legevakt, frisklivssenter, helse-stasjon, BUP, PPT akutt og 72 sykehjemsplasser, barnevern administrasjon og drift. Prosjektet inkluderer omregulering av arealet for fremtidig ytterligere 3 etasjer samt p-hus under bakken.

Nøkkeltall: 8.500 m² nybygg, 2.300 m²totalombygg og 3.350 m² inneklimatiltak.

Les omtalen av prosjektet i Østlendingen her

(krever abonnement hos avisen)


Cookies og personvern