SIRKULÆR EMBALLASJE

09/2021

Vi har samarbeidet med Pivot om å lage et løsningsforslag til Bærum kommunes plan og designkonkurranse for utvikling av sirkulær emballasje for byggeplasser.

Innfallsvinkelen for Pall 2.0 er å se på hvordan materialer/produkter kan fraktes og oppbevares uten, eller med mindre emballasje. Logistikk og lagring er avgjørende faktorer for å minimere avfall. Pall 2.0 gir en trygg og sikker lagring på byggeplass, og vil beskytte materialene for vær og vind samt mulig hærverk og tyveri. Dette vil være et viktig bidrag til å redusere svinn på byggeplasser.


Cookies og personvern