Hoberg skole, BT2

04/2021

På vegne av Stange kommune har ASAS utarbeidet forprosjekt for oppgradering av lokaler for  4.-5.trinn, og ny småskolefløy (1.-3. trinn) samt SFO-avdeling ved Hoberg skole.

Hoberg skole ligger i Ottestad, og nybygget vil gi en kapasitetsøkning til en fullverdig 3-parallell skole. Det er også tatt med opprusting av store deler av dagens uteområde tilknyttet skolen, inkludert en oppgradering og forbedring av dagens utfordrende trafikale situasjon rundt skolen.

Prosjektet vil være klart til anbud i løpet av sommeren 2021, og vi gleder oss til å følge prosessen videre!


Cookies og personvern