Hvorfor velge ASAS som arkitekt?

06/2019

Erfaring er kunnskap: ASAS arkitektur ble etablert på Hamar i 1980, den gang under navnet Aursand og Spangen Arkitekter. Kontoret har vist seg som robust, har ekspandert og kan i dag finnes på tre adresser: Hamar, Oslo og Fosen. Vi kommer stadig tettere på vårt langstrakte land, med prosjekter i både bygd og by, i innland og ved kyst. Lang fartstid har fylt prosjektbanken, og sammen med oppdragsgivere fra både privat og offentlig sektor har kontoret etablert en solid kunnskaps- og erfaringsdatabase som leverandør av arkitektytelser. I gjennomsnitt har de 17 ansatte 15,7 års erfaring i bransjen. Velg ASAS fordi vi har erfaring.

Møbel og sykehus: Firmaets arbeidsområde dekker spekteret fra de små byggerier til de største prosjekter. Vi har omfattende erfaring med helsebygg, barnehager, skoler, boliger, studentboliger, arealplaner og regulering, og kan bistå med prosjektering av alle typer bygg (nybygg, ombygging og rehabilitering), samt oppfølging i byggeperioden. Utover dette besitter ASAS ekspertise innen miljørådgivning ifm. bygging (BREEAM), Brannstrategi – konsept, kalkyler og kostnadsoverslag, og vår eksterne ressurspool med andre arkitekter, landskapsarkitekter, rådgivere og entreprenører er stor og veletablert. ASAS-teamet består av arkitekter som alle er universitetsutdannede sivilarkitekter/master i arkitektur/interiørarkitektur/urban planning eller tilsvarende – flere med mer enn én titulering. Velg ASAS fordi vi kan bistå med alt fra det intrikate møbel til det komplekse sykehus.

Fra A til Å: Vi håndterer prosjektene fra A til Å, fra første idéskisse til ferdig bygg. Vi håndhever løpende dialog med oppdragsgiver, brukermedvirkning og felles utarbeidelse av visjon for prosjektet. ASAS’ arkitekter veksler mellom flere verktøy i prosjekteringen: Analogt med håndskisser og fysiske modeller, og digitalt i BIM (3D), VR (presentasjoner) og ulike illustrasjonsverktøy. Alt for å kunne studere og kommunisere prosjektene best mulig – gjennom hele prosessen. Velg ASAS fordi vi er der fra A til Å.

Ansvarsrett og kvalitetssikring: ASAS har over tid tilegnet seg uvanlig mange og høyt klassifiserte ansvarsretter. Det betyr at vi kan bekle flere tverrfaglige roller og utføre viktige vurderinger underveis i prosjekteringen. Her vises til Sentral Godkjenning og gitte tiltaksklasser (rangeres fra 1– 3, hvor tiltaksklasse 3 er høyeste). For å sikre kvalitet er vi alltid minimum to arkitekter per prosjekt (sidemannskontroll), vårt kvalitetssikringssystem baserer seg på MAKS og våre leveranser bygger på Arkitektfaglig Ytelsesbeskrivelse. Hos oss er erfaring og kunnskap allemannseie, og videreformidles over en lav sko. Velg ASAS fordi vi tar ansvaret.

Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner): 3

Prosjekterende Arkitektur: 3

Prosjekterende Utearealer og landskapsutforming: 2

Prosjekterende Brannkonsept: 2

Prosjekterende Bygningsfysikk: 3

Ansvarlig søker (for alle typer tiltak): 3

Nytt på nytt / nytt på gammelt / gammelt på nytt: Vi jobber kontinuerlig med å holde oss oppdaterte faglig. Kurs, seminarer og studieturer (av ulik lengde og innhold) er viktige tiltak for å opprettholde og bygge kontorets kompetanse. Dette i tillegg til regelmessige produktinfomøter med leverandører, samt besøk på arkitektur- og designmesser. Vi higer alltid etter å sikre kvalitet i prosjektene vi jobber frem sammen med våre oppdragsgivere, og søker kunnskap og resonans i fortid, nåtid og fremtid. Velg ASAS fordi vi lærer (- og gjør) nytt på nytt, nytt på gammelt og gammelt på nytt.


Cookies og personvern