ASAS gjorde det igjen!

11/2021

Med vårt bidrag «PORTMANTEAU» har vi fått innkjøp i konkurransen om nytt museumsbygg og besøkssenter på Domkirkeodden på Hamar. Konkurranseforslaget var ett av totalt 119 (110 til juryering) som ble levert av arkitektkontorer fra hele Norge og Europa.

Portmanteau får med sin form og plassering en tydelig arkitektur og tilbyr et moderne og funksjonelt museumsbygg. Museet er tilpasset topografien, samt størrelsen, retningene og typologien til de omkringliggende fredete og antikvariske bygningene. Nybygget etablerer et tydelig og avklart første møte mellom publikum og museumsområdet, og bringer merverdi til stedet som møteplass.

Museumstorget og det nye museumsbygget rammer inn inngangsområdet samtidig som det markerer Pilegrimsleden og tilrettelegger for en oversiktlig shared space for harde og myke trafikanter.

Utdrag fra juryens rapport:

«Løsningens eksteriørmessige behandling, med variasjon i fasadeuttrykk som juryen har vurdert som en stor kvalitet. Bygget skaper en ønsket variasjon, som står godt til omkringliggende, eksisterende bygninger.»

Vi gratulerer Atelier Lorentzen Langkilde med 1. plassen og de andre teamene! Lykke til med realiseringen nytt museumsbygg og besøkssenter!

Foto: Anno Domkirkeodden

 

 

 


Cookies og personvern