Lions Familiehus

06/2020

Det er utformet som en landsby der beboerrommene er små hus og gangområdet med oppholdssonene danner gatenettet i landsbyen. Fra gatenettet kan man nå ulike utesoner som igjen knytter seg til et stinett.

I familiehuset er det tre grupper med tre boliger i hver gruppe. Det er en variasjon mellom to størrelser på enheten. For hver gruppe er det en felles oppholdssone. I tillegg er det flere nisjer med lek og aktivitetssoner som hele familiehuset deler på.

Leiligheter med utsikt mot landskapet.

Utemiljøet:

Familiehuset knytter seg til et stinett. Vi ønsker at stien skal være en attraktiv og hyggelig vei for alle som går tur i området på kveld og dagtid. Belysning bør bli en naturlig del av stien for å tilrettelegge for utendørsaktivitet også etter mørkets frembrudd. Stien kan knyttes til ulike lekeplasser, hvileplasser og solplasser. Den skal tilrettelegge for utvendig sammenknytning av anlegget i tillegg til å sikre beboerne universelt tilrettelagte turområder.


Cookies og personvern