ny internasjonal anerkjennelse

11/2016

Lejre kommune i Danmark har gjennomført en åpen internasjonal idékonkurranse for Degnejorden for å belyse mulighetene for flere gode steder å bo, møtes og drive næring. Alt i miljøvennlig perspektiv og riktig, stedstilpasset skala og kontekst, samt moderne og tidsriktige boformer. ASAS’ team Kristoffer Rauff og Gunhild Tørhaugen ble belønnet med hederlig omtale og innkjøp på 125.000 DKK for sitt prosjekt.

Kommunestyret ønsket med idékonkurransen å få belyst hvordan en moderne og bærekraftig landsby kan se ut. Det ble utpekt en vinner og fire innkjøp. Juryen var ikke enstemmig, da to medlemmer stemte for ASAS’ forslag som vinner. Forslaget vårt fokuserer på god stedstilpasning herunder overvannsbehandling, landskaps- og bebyggelsesstruktur: naturen vokser inn i landsbyen og det skapes inkluderende overganger mot nabobebyggelser ved hjelp av fellesrom og bygningstyper. Om forslaget skriver juryen at forslagets helhetsplan utgjør en unik disposisjon. Avvanning og biologisk diversitet inngår i en vakkert bearbeidet og variert landskapsplan. Bygningstypene fremheves for gode og robuste planløsninger som med fordel kan implementeres i den endelige helhetsplanen.

Mer om konkurransen her.
Vi gratulerer samtidig Dissing+Weitling Architecture, MOVE arkitektur og Chris Foyd som vinnere av konkurransen!

Cookies og personvern