Ny Ungdomsskole

09/2020

ASAS arkitektur utvider utdanningsporteføljen med Stange Ungdomsskole.

På slutten av sommeren ferdigstilte vi forprosjektet for den nye skolen. Kommunestyret  vedtok videre prosjektering av anbudsgrunnlag for den nye skolen.

Det nye bygget er designet ut fra behovene til elever og lærere. Det er lagt vekt på:

– Et godt læringsmiljø som inspirerer og utfordrer elever og lærere.

– Forsterker samhandling mellom elever, lærere og foreldre

– Romforløp med godt dagslys og med god intern kommunikasjon.

– Uformelle læringsarenaer og møtesteder for elever og lærere.

– Bygget består av 2 fløyer. Èn for elever og én for lærere. Mellom de to fløyene ligger et sentralt plassert innendørs felles «agora» med god takhøyde, omkranset av fleksible og dynamiske rom..


Cookies og personvern