nytt helsebygg

09/2019

Omsorgsboliger og sykehjemsplasser med nærkontakt med naturen. Vestre Slidre kommune behøver nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Skisseprosjektet som ASAS arkitektur har utarbeidet, ble vedtatt gjennomført av kommunestyret i Vestre Slidre kommune før sommeren. Vi starter med forprosjektet i disse dager. Tomta har stor terrengforskjell og ligger mellom eksisterende omsorgsboliger og aktivitetssenter. Bygget er plassert i terrenget med hovedinngangen på 1. etg. hvor det bl. annet ligger administrasjon, dagsenter med kafé og treningsareal. Adkomstområde er knyttet til en sansehage. På plan 2 er det plassert fire omsorgsboliger og nitten sykehjemsplasser. Stuene får brede verandaer ut mot sol og utsikt. Den nye bygningskroppen tar opp i seg retningene som de tilhørende byggene har, og fremstår som en megler mellom disse. Det jobbes med utstrakt brukt av tre.


Cookies og personvern