midtbyen kongsvinger

06/2017

Asasarkitektur og Inby har jobbet med å vitalisere Midtbyen til et attraktivt sted å bo og leve. Midtbyen har fine kvaliteter representert ved den verneverdige bebyggelsen og frodig vegetasjon. Teamet har jobbet frem en skala mellom enebolig og kjøpesenter, et bindeledd mellom de store kjøpesenterstrukturene og de små, bevaringsverdige husene. Vi har søkt etter en urban boform i en mellomskala, som likevel ivaretar småbyens kvalitet og flotte uterom.

Vi ønsker at folk skal bruke tid i byen og sentrum byr på muligheten til å jobbe, bo, handle sentralt og å delta aktivt i byens idretts- og kulturliv. Kongsvinger sentrum, og spesielt Midtbyen trenger møteplasser. Vi har lagt til rette for et hovedgrep som binder Midtbyen sammen med sentrum og sykehusområdet ved en gang- og sykkelakse med flere møteplasser tilknyttet. Plassene vil få ulik kvalitet tilpasset ulike grupper, men være tilgjengelig for alle. “Midten” er tiltenkt ungdom, som har få steder å møtes idag. Dette er navet i den nye aksen, og må opparbeides tidlig. Med aktivitet i fellesområdene, blir det attraktivt å oppsøke Midtbyen.

Det legges til rette for en ny adkomst til området og en sentralisert parkeringsløsning. Kommunen ønsker å drifte nytt p-anlegg for å kunne ivareta en regulerende virksomhet for trafikk. Parkeringsanlegget vil betjene innfartsparkering, boligparkering og næringsparkering. Vi legger også opp til noe overflateparkering som pakkes inn i grøntstrukturen.

De samlede forslag kan ses her


Cookies og personvern