paviljongforslag på 100 timer

04/2017

I forbindelse med utnevnelsen av Danmarks nest største by, Aarhus som kulturhovedstad i 2017, utlyste Den danske arkitektforening (lokalavdeling Østjylland) i samarbeid med TAP Østjylland, en åpen paviljongkonkurranse. Med tittelen RETHINK ARKITEKTUR skulle utforming og funksjon av paviljongen avspeile kulturbyårets tema RETHINK, og gjennom arkitekturen reflektere over klodens behov for ny tilgang til bruk av ressurser, gjenbruk og resirkulering.

Et viktig parameter for konkurransen var beskjedne 100 timer fra offentliggjøring av program til deadline for innlevering. Dette er i seg selv en nytenkning av konkurranseformer innen arkitektur, hvor det for øvrig lenge har gått mot økt krav til kvantitativt innhold og dokumentasjonsmateriale….. altså et økt ressursforbruk. Fokus på konkurranseformens kjerneverdi er et konsept asasarkitektur naturligvis støtter opp om.

Hos asasarkitektur  har vi tatt utgangspunkt i skyen, et tak uten frem- eller bakside. Skyen er innkapslet av et oransje-malt stålgrid, slik at kontrasten på dagtid styrkes. Betongkar fylt med jord eller sand fungerer som fundament, plantekasse, sandkasse og benk. Byggeprinsippet tenkes som en konfiguration av enkeltelementer hvor paviljongfunksjonen er første skritt på veien. I etterkant kan paviljongen demonteres og av de konstruktive delene kan det oppstå nye former og funksjoner, eksempelvis en parkourbane og klatrestativ, sandkasse og blomsterbed.

Det holdt ikke helt til premiering for oss denne omgang, men vi ønsker vinnerne MAA Marie Joo Thorup og Troels Skov-Carlsen til lykke med forslaget ROTUNDA  


Cookies og personvern