fellesbygget – ahus

Ahus, Lørenskog
År
2022
Areal
ca. 10.500 m2
Oppdragsgiver
Akershus Universitetssykehus, Ahus / Sykehuspersonalets velferdslag
Kostnader
ca. 420 mill. kr
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Karen Sletvold
Nina Sandersen
Medarbeidere
Ana Muñoz
Kathinka Magnus
Øyvind Sundli
Victor Castillo

På oppdrag fra Ahus og Velferdslaget har ASAS utviklet konsept og romprogram for et nytt felles administrasjonsbygg. Bygget er prosjektert til skisseprosjektnivå, med tilnærmet full PG. Fellesbygget er et kombinert kontor- og næringsbygg, med matbutikk og mulighet for cafédrift på plan 1, samt kontor og møteromsfasiliteter på øvrige plan. Bygget skal også tilby gode parkering- og garderobefasiliteter for ansatte som sykler til jobb – disse er lagt til kjellernivå, i forlengelse av felles utendørs grøntdrag.

Fellesbygget følger eksisterende sykehusbyggs retning, og er en åpen struktur i både syd og nord. Bygget har ingen for- og bakside. Dette innlemmer området i nord, og danner grunnlaget for gode plassrom mellom byggene. Fellesbyggets plassering er definert av ankomstpunktet for fotgjengere, med en solfylt forplass, og grøntdrag som visuelt binder området nord og syd for Sykehusveien sammen.

Konseptet er bygget opp av to stk “U-former” med tilhørende tverrgående forbindelser. Den nedre U-en åpner seg mot sør og Ahus hovedbygg og inngangsparti for nærhet og visuell “tilhørighet”. Den øvre U-en henvender seg mot campus-området i nord.

Plan 01 med matbutikk og café/samhandligsarealer fremstår som åpen, med synlig aktivitet og flyt mellom ute og inne. Planet kan være tilgjengelig for hele området, men kan også forbeholdes Ahus. En figurativ trapp leder til og fra plan 02 som en megler på tvers igjennom byggets snitt. På plan 02 ligger et fellesrom/atrium med en vertikal, skulpturell forbindelse/trapp. Atriet gir tilhørighet og sørger for å binde etasjene sammen visuelt.

 

Fellesbygget er et kontorbygg med fleksible arealer som kan tilpasses endrede møbleringsprinsipper, fra større og åpne arbeidsplasser, til mindre og skjermede arbeidsplasser. Det er lagt til grunn at både kontordelen og butikken skal sertifiseres iht. BREEAM-NOR 2016, med mål om klassifiseringen Very Good for begge sertifiseringene.

Fasaden i Fellesbygget fremstår som et litt tettere hovedvolum (plan 02 – 06) over en mer åpen base (plan 01). I skisseprosjektet er det tegnet et konsept med mulighet for integrerte solceller og energigevinst.  Foreslått farge- og materialpalett fremstår som en vev med assosiasjoner til et smykke. Metaforen til å styrke Helse-Norges beste arbeidsplass med et bygg for fellesskapet, går hånd i hånd med denne intensjonen.