alta omsorgssenter

Plan- og designkonkurranse- ASAS utpekt som 1 av 2 vinnere. Det nye omsorgssenter må ta utgangspunkt i den eksisterende bygningskarakteren. Det komplekse programmet søkes brutt ned til en bygningsstruktur der skalaen følger byens etablerte målestokk. Det store, nye anlegget gir en god strukturell sammenheng mellom det etablerte helsesenteret og universitetsområdet med Follumsvei som hovedakse.

Prosjektet består av 108+54 sykehjemsplasser og 60 heldøgnsbemannede omsorgsboliger. dagsenter og helsestasjon for eldre, innendørs torg og møteplass, rehabiliteringsavdeling (fysio- og ergoterapi), legekontor for sykehjemslege, legesenter, velværeavdeling herunder frisør, fotterapeut, aromaterapi, o.l.

Adresse: Alta

Brutto areal: 15.000

Byggherre: Alta kommune

Prosjektansvarlig: Ola Spangen + James Watkins + Dag Spangen

Medarbeidere:
Kristoffer Rauff
Øyvind Sundli
LARK INBY


Cookies og personvern