Brekstad Metro

Mulighetsstudie for et nybygg på ca. 5.000 kvm over åtte etasjer på den gamle fergeoppstillingsplassen på Brekstad på Fosenhalvøya. Metrobygget skal inneholde kontor og forretning i tillegg til funksjoner som venteareal for hurtigbåt, buss og taxi, kiosk, kultur/utstillinger, takterrasser og skybar. Prosjektet ligger midt i byen og skal være et signalbygg for hele Brekstad og omegn. Mulighetsstudiet belyser tomtens potensiale, byggets uttrykk, konsept og konteksten i en liten norsk by i vekst.

Volumene er bygget opp med omtanke for vind, sol og skygge; skjerming mot fremherskende vindretninger, og bygningsmessig lavt i sør, høyest i nord. På denne måten introduseres et svevende fyrtårn med et inspirerende, fargerikt indre, for å skape en kulturell møteplass som omfavner flere viktige funksjoner av både praktisk art og til forlystelse.

Adresse: 7130 Brekstad, Fosen

Byggeår: -

Brutto areal: ca. 5.000 kvm

Byggherre: Brekstad Metro AS

Prosjektansvarlig: Ola Spangen

Medarbeidere:
Tove Elisabeth Andersen
Elisabeth Krogh
Karen Sletvold


Cookies og personvern