Dronning Ingrids Hage

Oslo kommune har høye ambisjoner og gode visjoner for å bygge en hageby spesielt tilpasset demente beboere i Dronning Ingrids hage på Tøyen. Hagebyen planlegges med boliger som preges av hjemlighet og som vil skape tilhørighet for beboere, ansatte, besøkende og gi dem gode opplevelser. Samtidig skal hagebyen bli et knutepunkt for lokalmiljøet. Tomten gir gode muligheter for å bygge et innholdsrikt anlegg med boliger og aktivitetstilbud plassert tett på hager og uteplasser i ulik målestokk og med varierende innhold.

Adresse: Oslo

Byggeår: 2018

Brutto areal: ca. 10.000 m²

Byggherre: Oslo kommune

Prosjektansvarlig: Astrid Koksvik og Ola Spangen

Medarbeidere:
Victor Castillo
Espen Nordli Larsen
Øyvind Sundli


Cookies og personvern