Dronning Ingrids Hage

Oslo kommune har høye ambisjoner og gode visjoner for å bygge en hageby spesielt tilpasset demente beboere i Dronning Ingrids hage på Tøyen. I vårt konkurranseforslag for hagebyen, ble det planlagt boliger preget av hjemlighet som ville skape tilhørighet for beboere, ansatte, besøkende og gi dem gode opplevelser. Samtidig var intensjonen med hagebyen at det skulle bli et knutepunkt for lokalmiljøet. Tomten ga gode muligheter for å prosjektere et innholdsrikt anlegg med boliger og aktivitetstilbud plassert tett på hager og uteplasser i ulik målestokk og med varierende innhold.

Adresse: Oslo

Byggeår: konkurransebidrag 2018

Brutto areal: ca. 10.000 m²

Byggherre: Omsorgsbygg KF Oslo (OBY)

Prosjektansvarlig: Ola Spangen og Astrid Koksvik

Medarbeidere:
Victor Castillo
Espen Nordli Larsen
Øyvind Sundli


Cookies og personvern