Studentboliger Horten BT 2

Innkjøp 1. plass parallelloppdrag – studentboliger. Konseptet består av 3 bygningskropper i 3 etg. med en tydelig, innbyrdes definert utside og innside for hvert bygg. Nøytralt ytre og fargerikt og vitalt indre. Proporsjoner mellom byggene danner et felles tun med gode
uteoppholdskvaliteter. De buktende bygningsvolumene videreføres på tomten nord for prosjektet i første byggetrinn.

Planløsningene i byggene er intuitive og lett lesbare. Det er etablert sprang i korridorene for å forhindre at lange, rette korridorløp oppleves som monotone eller institusjonelle. Det finnes små møteplasser inne i bygningskroppene. som korresponderer med møteplassene ute i
gårdsrommet. Byggets struktur er basert på moduler i tre.

Adresse: Bakkenteigen, Horten

Byggeår: 2012 - 2014

Brutto areal: 5000 / 141 HE

Kostnader: 100 millioner

Byggherre: Studentsamskipnaden i Vestfold (SiV)

Prosjektansvarlig: Ola Spangen / Katrine Aursand

Medarbeidere:
Øyvind Sundli
James Watkins


Cookies og personvern