Svartholtet

Prosjektet består av 5 omsorgsboliger med tilhørende fellesrom og personalfasiliteter. Ved utforming av bygget har pasientgruppens behov for skjerming vært et viktig premiss.

Bygningen skal ikke fremstå som en institusjon men som en bolig, og den innvendige opplevelsen av bygningen, samt kontakten til uteområdene er tillagt stor betydning. Beboerne kan være utagerende, så robuste materialer og løsninger er valgt.

I interiøret er det benyttet eksponert tre i noen flater for å fremme det hjemlige preget. Prosjektet inkluderte omregulering av arealet samt tilstøtende områder.

Adresse: mastmovegen 48a, elverum

Byggeår: byggestart 2016

Brutto areal: 800 m²

Byggherre: elverum kommune

Prosjektansvarlig: Dag Spangen

Medarbeidere:
Mari Færevaag


Cookies og personvern