Toneheim Folkehøgskole

Prosjektet består av nye internater for Toneheim Folkehøgskole. Internatene er organisert rundt det flotte tunet på Toneheim med gravhaugene sentralt. Gjennom forslaget er Toneheim er beriket med et stedstilpasset og spennende prosjekt. Dette har blitt et sted hvor elever, lærere og andre brukere trives, både inne i husene og utendørs på tunet. Et sted hvor tradisjoner møter moderne arkitektur med et sjelfullt uttrykk.

KONSEPT

Helheten består at av en basisenhet, som repeteres og varieres i forhold til beliggenheten på tomta og i forhold til himmelretning. Dette prinsippet ivaretar terrengfallet og gir samtlige enheter enkel og trinnløs adkomst iht universell utforming. Hver enhets felles allrom orienteres mot det store felles uteområde. Alle beboere er innom fellesrommet på vei ut og inn, noe som gir god kontakt mellom elevene. Sammen med etablering av tomannsrom, gjør fellesrom og orienteringen mot tunet at man legger til rette for studentfelleskap på flere nivå.

En kompakt planløsning bidrar til arealeffektivitet, energieffektivitet og kostnadseffektivitet. Det er tatt høyde for at rom kan innredes for tilpasning til rullestolbrukere. Det etterstrebes å ta i bruk rommet i dets fulle høyde. Slik utnyttes plassen maksimalt for lagring og opphold.

Trapperommet integreres i oppholdsarealet og det dannes små rom i rommet; små private sfærer i det åpne fellesrommet. I disse små, intime rommene kan man lese eller ringe kjæresten. Rommene som dannes av trapp og trappetårn bryter ned helheten i fellesrommet, skaper koblinger mellom private og sosiale rom, samt koblinger mellom innerrom og landskapet utenfor. Trappetårnet er også et viktig innvendig og utvendig formgivende element, så vel som et miljøregulerende element. Overlys fra trappetårnet bidrar med en spennende belysningseffekt av dagslys som sildres nedover veggflatene. Tårnene blir som en hilsen fra tunet rundt gravhaugene til tårnet på Vang kirke på motsatt side av fylkesveien.

UTEROM

Alle boenheters fellesrom orienteres mot det store fellestunet. For at det store uterommet skal fungere godt, er det introdusert mellomsoner, mindre fellesrom, mellom det store uterommet og boenhetenes inngangssoner. Noen av disse mindre uterommene er opparbeidet med benker og robust beplantning, og knytter seg på gangsoner gjennom området. Foran byggenes hovedfasade etableres også små uteplasser som blir en del av allrommet. Kombinasjonen av små og store, semiprivate og offentlige uterom gir en spennende variasjon.

Husrekkene får variasjon i utsikt med Stangelandet, Mjøsa og Vang kirke som motiv.

Som et supplement til de eksisterende tuntrærne, skal tunet og mellomrommene beplantes med trær og busker som krever lite vedlikehold og som gir variasjoner gjennom året med bladvekst og farger.

MILJØ / KLIMA / ENERGI

Internatene er prosjektert etter passivhusstandard. Kompakt planløsning og kjedet bebyggelse gir mindre fasadeoverflate og dermed begrenset varmetap fra boenhetene.

 Trappetårnet utstyres med et stort overlys, som bringer dagslys inn i kjernen av huset.

Tårnenes form og åpninger tilpasses himmelretningene for optimal funksjon. Dette taklandskapet danner også en kobling til spiret på Vang Kirke og binder internatene til området.

Adresse: Ridabu, Hamar, Norge

Byggeår: 2019-20

Brutto areal: Areal, byggetrinn 2: 1.260 m² BTA

Prosjektansvarlig: Espen Nordli Larsen

Medarbeidere:
Mari Færevaag
Karolina Gorska
(BTR1: James Watkins, Ola Spangen, Katrine Aursand, Dag Spangen, Mads Jansen, Øyvind Sundli, Silje Romedal)
RIV: Rambøll as v/ Jørn Harald Tornes
RIB: Rambøll as v/ Morten Megrund
RIE:Rejlers as v/ Håkon Veflingstad
LARK: Atsite v/ Imke Wojanowski
ENT: EcoSør as


Cookies og personvern