Tynset Barnehage

Parallelloppdag om ny barnehage på Tynset. Hovedvekt på samspill mellom uterom og avdelingene som alle kan dele på batteri av tilgjengelige soner for lek og læring. Gennomgående gangakse med tilgang til alle grupperom fra alle avdelinger. Gjennomgående lys, med lysinnslipp fra flere himmelretninger og gode siktsoner for oversikt. Det er lagt vekt på bruk av miljøvennlige materialer med lang levetid og med lite vedlikeholdsbehov. Materialpaletten skal lett kunne gjenvinnes eller nedbrytes.

Brutto areal: 1036 m2

Prosjektansvarlig: Dag Spangen

Medarbeidere:
Espen Nordli Larsen
Ola Spangen
Kristoffer Rauff


Cookies og personvern