skrivestue til knut faldbakken

03/2017

Den store tomten ligger høyt og flott over mjøslandskapet og eiendommen består av flere sammenbygde hus fra ulike tidsepoker. Et nytt tilbygg kunne knytte de ulike eksisterende byggene sammen samtidig som den flotte utsikten skulle trekkes inn i en ny vinterhave, et allrom, eller skrivestue for forfatteren. Tilbygget er planlagt som en liten tidsriktig trebygning utformet for maksimal utsikt og høyt lysinnslipp. Det «slipper taket» i de tilliggende byggene ved tilstøtende tilbaketrukne nisjer. Takoppløftet følger de eksisterende takvinklene og flattaksløsning inn mot eksisterende mellombygg.

 

se flere bilder her.


Cookies og personvern