«Tinnhagen» på Notodden

11/2018

Asasarkitektur, Atsite og Fragment (tidligere Eriksen Skajaa arkitekter) ble prekvalifisert til plan- og designkonkurranse for utvikling av en odde ved Tinnelvens utløp inn i Heddalsvannet. Tidligere tomt for Tinfoss jernverk i Notodden. Oppgaven var å skissere et boligområde samt et bygg med åtte omrsorgsleiligheter for funksjonsnedsatte ungdommer.

Hovedgrepet er en trinnvis overgang via nabolag til landskapsrommet og vannet via gode siktlinjer og variert typologi fra punkthus, lameller til rekkehus. Odden er flomutsatt, skissen la til rette for offentlige flekssible allrom i unnderetasjen under flomnivå som henvender seg til gangstien langs odden, som tåler en 200 års flom. Området er tegnet med mål om å skape et oversiktelig og trygt boligområdet som fletter private og offentlige rom inn i hverandre, og ivaretar gode klimatiske og bærekraftige prinsipper i både bygge og boform.


Cookies og personvern