VELKOMMEN PERNILLE

04/2020

Vi har en ny kollega på vårt kontor på Hamar. Pernille Kleppan Mørch har begynt å jobbe med oss.

Pernille har arkitektutdannelse fra Bergen Arkitekt Skole (BAS), samt geografi- kunsthistorie-studier v/UiB, UiO og fra London. Hun har jobbet et halvår hos Kaleidoscope Nordic i Bergen samt  med scenografiprosjekter i eget foretak. Hun viser et talent for urbanisme-utredninger mot det planfaglige, og har en god analytisk formidlingsevne skriftlig. Disse evnene vil være med på å styrke ASAS’ urbanismekompetanse, samtidig som detaljstudier og scenografierfaring vitner om at hun håndterer flere skalaer godt.

Vi ønsker henne hjertelig velkommen til ASAS og er glade for å ha henne med på laget!


Cookies og personvern