Vi bygger i massivtre

09/2019

Internatene er passivhus (+BREEAM Bespoke) og består av én basisenhet, som repeteres og varieres i forhold til beliggenhet i helheten, og i forhold til himmelretning. Hver enhets felles allrom orienteres mot det store felles uteområdet. Allrommet nærer det sosiale fellesskapet ved at alle beboere er innom fellesrommet på vei ut og inn. En kompakt planløsning bidrar til arealeffektivitet, energieffektivitet og kostnadseffektivitet.

Rommene som dannes av trapp og trappetårn bryter ned helheten i fellesrommet, skaper koblinger mellom private og sosiale rom, samt koblinger mellom innerom og landskapet utenfor. Trappetårnet er også et viktig innvendig og utvendig formgivende element, så vel som et miljøregulerende element. Overlys fra trappetårnet bidrar med en spennende belysningseffekt av dagslys som sildres nedover veggflatene.

Byggetrinn 1, med 13 boenheter fordelt på to rekker i syd og vest, ble ferdigstilt i 2014. Hovedkonstruksjoner ble utført med betong og stål i kombinasjon med ordinært stenderbygg i dette byggetrinnet.

Byggetrinn 2, med 7 boenheter fordelt på 2 rekker i nord og øst, skal etter planen bygges første halvdel av 2020. Disse er prosjektert med eksponert massivtre i vegger og dekker. Planløsning og organisering vil være likt som i første byggetrinn.

Når byggetrinn 2 står ferdig vil også tunet med tuntreet som sentral midte og oppholdssoner rundt få sin funksjon som sentral plass både sosialt men også estetisk.


Cookies og personvern