ASAS arkitektur medlem i OMA

ASAS arkitektur er i dag presentert som nytt medlem i OMA.

OMA utvikler de ledende arenaene og er det viktigste nettverket for helhetlig og bærekraftig byutvikling. De setter agenda og skaper samhandling på tvers av eiendomsbransjen, myndigheter, næringsliv og innbyggere i Osloregionen med visjonen: Oslo – et forbilde for byutvikling.

Vi er gleder oss til å være med på utvliklingen.