Visjon

Vi leverer solide og formalt lekne prosjekter som tilfredsstiller oppdragsgivers behov, gir et optimalisert forhold mellom form og funksjon, ivaretar miljøet, benytter gode materialer, hensiktsmessig teknikk og sunn økonomi. Vårt samfunnsansvar er vår drivkraft til å skape verdifull og god arkitektur, dette er målet for vår virksomhet!

Metode

En variert tilnærming til prosjektene er avgjørende for et vellykket resultat. Idéer og konsepter overføres best manuelt til papir, håndtegninger er derfor et nøkkelverktøy for oss. Likeså fysiske modeller som konkretiserer romlige kvaliteter. Vi tegner deretter effektivt i digital 3D med Revit tilrettelagt for BIM. 16 av våre 18 arkitekter prosjekterer digitalt, noe som effektiviserer prosjekteringen markant.

Vi vektlegger teoretisk og praktisk erfaring med miljøprosjekteringsverktøy (BREEAM) som en avgjørende kompetanse for å få til miljøvennlig arkitektur.

Sammen reiser vi på studieturer i inn- og utland for å se og oppleve hus, byer, rom og landskap. Alle våre prosjekter gjennomgår intern kritikk, både som en kvalitetssikring, men også for å løfte prosessen og diskusjonen opp på et høyere nivå. Dette kommer våre kunder og prosjekter til gode.

Om oss

asas arkitektur er et veletablert arkitektkontor med base i Hamar, Oslo og på Fosen. Firmaet ble startet som Aursand og Spangen Arkitekter i 1980, av Katrine Aursand og Dag Spangen, og ble AS i 1989. Som et ledd i generasjonsskiftet, med nye og flere partnere i firmaet, endret firmaet navn i 2014.

Firmaets arbeidsområder dekker spekteret fra de små byggerier til de største prosjekter, fra det intrikate møbel til det komplekse sykehus. Vi håndterer prosjektene fra A til Å, fra første idéskisse til ferdig bygg. Av typologier har kontoret omfattende erfaring med helsebygg, barnehager, skoler, boliger, studentboliger, arealplaner og regulering. Vi har derfor oppgaver både i privat og offentlig sektor.

Kontoret har i dag 18 arkitekter som alle er universitetsutdannede sivilarkitekter eller master i arkitektur, og vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 (høyeste klasse) som prosjekterende av arkitektur.


Cookies og personvern