pall 2.0 – sirkulær emballasje

Pall 2.0 er  utviklet i samarbeid med Pivot, og er et løsningsforslag for utvikling  av sirkulær emballasje for byggeplass. Innfallsvinkelen for Pall 2.0 er å se på hvordan materialer/produkter kan fraktes og oppbevares uten eller med mindre emballasje. Samtidig skal vi bidra til et mer modulært og fleksibelt system.

Trepaller benyttes mye for transport til byggeplasser, men ender unødvendig ofte opp som avfall etter bare én gangs bruk. Med Pall 2.0 er målet å videreutvikle pall-konseptet. Det skal være tilpasset eksisterende systemer som jekketraller, lastebilplan og kraner. Ved å gjøre pallen gjenbrukbar og langt mer flerfunksjonell, vil bruksområdet kunne utvides.

Hovedkomponentene i Pall 2.0 er tenkt produsert i resirkulert aluminium. Systemet vil kunne brukes lenge før resirkulering, og spare uttak av trær og materialer til engangsemballasje. Norsk aluminiumsindustri er dessuten i en særposisjon med produksjon basert nesten utelukkende på vannkraft. Alu gir lav vekt og godt mekanisk integritet, til en overkommelig kostnad. Lav vekt er avgjørende for håndterbarheten til systemet, samtidig som det direkte påvirker miljøavtrykket per enhet.

Det forventes at bruken av spesialtilpassede byggelelementer, som for eksempel “precut” plater, vil øke i byggebransjen. Pall 2.0 vil kunne tilpasses slike byggeelementer/materialer for transport til byggeplass og sikker lagring på byggeplass. Vi har valgt å lage en container med samme format som en vanlig pall. Formatet gjør at den kan plasseres inne på byggeplasser uten å blokkere passasjer. De kan for eksempel stables inntil en vegg.

Flatpakking og stabling for lagring er essensielt for å skape et praktisk system. Pall 2.0 kan stables flatpakket hos leverandør eller for lagring av materialer/produkter på byggeplassen. Pallefoten har en konisk form som passer inn i lokket. Dette gjør at pallene stabiliseres og sentreres oppå hverandre automatisk.

Pall 2.0 er utviklet med tanke på emballasjefri frakt av materialer/produkter. Hullplate og perforeringer i pallekant kan brukes for å feste ulike sikringssystemer. Hullplaten tilrettelegger for stor grad av modultankegang og spesialiserte festeløsninger, skillevegger og annet kan enkelt festes i hullene. Vi benytter et 50×50 hullgrid. Komponenter i mange andre festesystemer kan derfor også brukes i denne løsningen.

Ved lagring av større objekter er det mulig å koble sammen langsidene av containerne for utvidet lageringsplass. Det er også mulig å transportere to eller tre sammenkoblede containere for frakt av større objekter. Dette vil være med på å redusere avfall fra emballasje på store objekter, spesielt i tilfeller der det må transporteres på åpen bil.

Pall 2.0 er tilpasset eksisterende transportløsninger som lastebil, jekketralle, gaffeltruck og løftekran. Systemet kan også benytte ny drone-teknologi. Pallen har dessuten click-on hjul for oppgaver med økt behov for mobilitet innendørs, og kan manøvreres av én person. Hjulene kan lagres inni pallens bunn når de ikke er i bruk.

Lagring av Pall 2.0 på byggeplass skal gi bedre oversikt, med tydelig merking av innhold. Utformingen gir en fleksibel og plasseffektiv lagring. Det smale og lette formatet er spesielt gunstig for små byggeplasser. Systemet er lett å håndtere av en person, og gir god oversikt over de ulike fagkategoriene. Dører tettes for vann og fuktighet med pakningslist. Innholdet vil dermed kunne stå lagret over lengre tid utendørs.

Som et helhetlig logistikksystem kan Pall 2.0 leveres med integrert elektronisk informasjonssystem. Informasjonssystemet vil kunne tilpasses Just-In-Time (JIT)-leveranser. En integrert GPS-tracker vil kunne gi full kontroll over hvor hver pall er til en hver tid. Med Artificial Reality vil man kunne se innholdet i containeren uten å åpne den.

tonegrend vinner byggeskikkprisen 2020

Prosjektet framstår som et forbilledlig eksempel på boliger med god tilpasning til omgivelsene, og har samtidig en moderne og spennende arkitektur, som innbyr til fellesskap rundt tunet. Dette er elementer som med fordel kan overføres til andre boligprosjekter. Lavt energiforbruk og økonomiske løsninger er også et kriterium som juryen har vektlagt.

 

- utdrag fra juryens bedømning

Foto: Hamar Arbeiderblad

Hamar kommunes byggeskikkpris for 2020 ble utlyst med temaet “Godt bomiljø”. Juryen mottok hele 70 bidrag, og ASAS arkitektur gikk seirende ut med prosjektet «Tonegrend»! I forbindelse med overrekkelsen var ASAS så heldige å få overvære en flott og høytidelig utendørs seremoni – der Toneheimelevene bød på nydelig sang, og viste frem det fellesskapet og den gleden «Tonegrend» er laget for å romme. Ganske stolte har vi nå plaketten på veggen for inspirasjon til å utvikle mer verdifull og god arkitektur!

 

Foto: Hamar Arbeiderblad

nok et innkjøp til asas!

Det er tydelig at “Rødmylla” har ambisjoner om å være et prosjekt med gode løsninger for miljø og som legger vekt på sirkulærøkonomi. Det er i høy grad benyttet bærekraftige løsninger ved valg av oppvarming, ventilasjon og isolasjon. I tillegg etterstreber man å benytte ombrukte materialer.

- utdrag fra juryens begrunnelse

Rendering: MIR

I den åpne, internasjonale plan- og designkonkurransen om verkstedbygg til Follo Museum/Museene i Akershus (MiA), ble vårt forslag «Rødmylla» premiert med 100.000 og 4. plass, av totalt 121 bidrag.

Målsettingen for Rødmylla er å etablere gode fysiske rammer for et verksted som skal være er en levende arena for læring, formidling og opplevelse av håndverkstradisjoner. De dyktige fagfolkene tilknyttet MiA skal få et sted som tilrettelegger for å bygge og dele kunnskap, samt demonstrere vern og tradisjonshåndverk for både publikum, fagfolk og elever. Fortid skal møte morgendagen – og fremme både kulturarv og framtidig samfunnsutvikling.

Rendering: MIR

Prosjektet er utført i samarbeid med Skog Arkitekter og renderinger er laget av MIR.

Gratulerer til vinnerne Resell + Nicca og Arkitekt Aslak Haanshuus AS for «Håndverkets Hus».