alle artikler Presseomtale folk treng hus, og hus treng folk
alle artikler Presseomtale folk treng hus, og hus treng folk

folk treng hus, og hus treng folk

ASAS-visualisering av omfattende flytteprosjekt i Fosna-Folket.

«…Forsvarsbygg, Trøndelag fylkeskommune og Ørland kommune har satt i gang et prosjekt for å se på å flytte og samle vernede bygninger fra rød støysone som staten har kjøpt i løpet av støyoppgjøret rundt de nye F-35-kampflyene…Et område nord for Brekstad havn kan bli et historisk boligområde med opptil 40 verneverdige bygg.»

– Fosna-Folket, 18. september 2020

22 bygninger med regionalt vern, 13 bygninger med lokalt vern og fem andre kulturhistorisk interessante bygninger inngår i den gjennomførte mulighetsstudien, hvor de innløste bygningene undersøkes flyttet og samlokalisert på ny tomt utenfor rød støysone – for deretter å selges til nye eiere.

I kommuneplanen er det fastsatt riveforbud for de nevnte bygningene, og som eier etter innløsningsprosessen har Forsvarsbygg signalisert at det sannsynligvis vil være begrensede ressurser til å vedlikeholde bygningsmassen.

18 eneboliger, 6 tomannsboliger, 8 stabbur, 2 uthus og 6 driftsbygninger er registrert og vurdert – hvor den etablerte styringsgruppa med representanter fra fylke, kommune og eier (Forsvarsbygg) gjennom mulighetsstudien anbefaler at samtlige bolighus, stabbur og mindre uthus, ett komplett gårdstun, samt to større driftsbygninger flyttes til ny tomt i Brekstadfjæra.

I tillegg til vern gjennom bruk, vil flytting og samlokalisering av de kulturhistoriske bygningene potensielt kunne bli en attraksjon både lokalt og regionalt. Det trekkes også frem hvordan prosjektet kan bidra til kompetanseheving i restaurering av verneverdig bebyggelse, som videre kan bli en ressurs for Ørland og Fosen i ettertid.

I forbindelse med den utførte mulighetsstudien, flytting av bygg til ny tomt, har ASAS arkitektur på oppdrag fra Kystplan AS bidratt med visualisering i plan og perspektiver, som undersøker hvordan bomiljøet i den utfylte delen av fjæra i Brekstad sentrum kan bli. Et spennende prosjekt, som belyser og berører mange lag i samfunns- og arkitekturdebatten!