alle artikler Nyheter nok et innkjøp til asas!
alle artikler Nyheter nok et innkjøp til asas!

nok et innkjøp til asas!

Det er tydelig at “Rødmylla” har ambisjoner om å være et prosjekt med gode løsninger for miljø og som legger vekt på sirkulærøkonomi. Det er i høy grad benyttet bærekraftige løsninger ved valg av oppvarming, ventilasjon og isolasjon. I tillegg etterstreber man å benytte ombrukte materialer.

- utdrag fra juryens begrunnelse

Rendering: MIR

I den åpne, internasjonale plan- og designkonkurransen om verkstedbygg til Follo Museum/Museene i Akershus (MiA), ble vårt forslag «Rødmylla» premiert med 100.000 og 4. plass, av totalt 121 bidrag.

Målsettingen for Rødmylla er å etablere gode fysiske rammer for et verksted som skal være er en levende arena for læring, formidling og opplevelse av håndverkstradisjoner. De dyktige fagfolkene tilknyttet MiA skal få et sted som tilrettelegger for å bygge og dele kunnskap, samt demonstrere vern og tradisjonshåndverk for både publikum, fagfolk og elever. Fortid skal møte morgendagen – og fremme både kulturarv og framtidig samfunnsutvikling.

Rendering: MIR

Prosjektet er utført i samarbeid med Skog Arkitekter og renderinger er laget av MIR.

Gratulerer til vinnerne Resell + Nicca og Arkitekt Aslak Haanshuus AS for «Håndverkets Hus».