DRENGESTUA HELSETUN

Drengestua helsetun skal bli lokaler for en interkommunal legevakt, ambulansestasjon samt tannhelsetjeneste. Den interkommunale legevakten skal betjene pasienter fra Stange, Løten, Ringsaker og Hamar kommune.

Anlegget skal lokaliseres i landlige omgivelser i Ottestad og ligger i randsonen av en kommende kvartalsstruktur. Da helsetunet markerer avslutning for boligområdet og markerer overgangen mot næringsbyggene i øst, er det et bevisst valgt å bryte med kvartalsstrukturen og danne et fondsmotiv i øst-vestaksen i boligområdet.

Det er vektlagt arkitektoniske kvaliteter både i eksteriør og interiør. Bygningskroppen er brutt opp i mindre volumer med glasspartier mellom «boksene» som både slipper dagslys inn, kveldslyset ut og danner en sammenknytning innenfra og ut. Dette letter orientering i bygningskroppen for brukerne, og gir dem et bedre forhold til døgnets rytme og dagslysets variasjon. Variasjonen danner liv og variasjon i fasadene. Den estetiske utformingen er vektlagt med tanke på at det skal tilføre området noe nytt og med en høy estetisk standard

Legevakten, ambulansetjenesten og tannhelsetjenesten har tre selvstendige funksjoner, men ambulansetjenesten og legevakten har nytteverdi av nærhet mellom enhetene.

Bygningen er bygget opp om en effektiv og kompakt planløsning der korte avstander mellom funksjoner er prioritert. I arealer for pasienter er sikkerhet for ansatte og pasienter ivaretatt med oversiktlighet og rømningsveier. Smittevernshåndtering har også vært sentralt i prosjektet, der deler av anlegget kan benyttes separat ved en eventuell pandemi. For alle avdelinger er det benyttet stor brukermedvirkning slik at planene og romløsningene er i tråd med brukernes behov og ønsker.

Det har vært lagt vekt på å utvikle et senter tilrettelagt for brukere med varierende behov. Det er også lagt til rette for å foreta fremtidige tilpasninger.

Adresse: Ingrid Semmingsensveg, Stange

Byggeår: 2019 -

Brutto areal: 4.200 m2 nybygg

Kostnader: ca. 225 mill. kr.

Prosjektansvarlig: mari færevaag

Medarbeidere:
karolina górska


Cookies og personvern