Follo Museum

Rødmylla er anlagt i en U-form som sammen med det eksisterende museumsbygget danner et solfylt tun. Dette vil være hjertet i formidlingen av tradisjonskunnskapen. Tunet er åpent slik at man uansett tid på døgnet og året kan få innblikk i aktiviteten i alle verkstedene. Størrelsen og organiseringen gjør at det er også er plass for forbipasserende når det er kursvirksomhet ute på tunet. Orienteringen mot sørøst og skjermingen fra de omkransende byggene gir et godt rom både med tanke på sol, vind og støy. På utsiden av tunet legges funksjoner som parkering og utendørs driftsområde.

Konseptuelt løses prosjektet ved å se bakover for å finne kunnskap og inspirasjon til å løse nåtidens miljøutfordringer. Et rasjonelt, praktisk og vakkert bygg med fokus på gjenbruk, gjenbrukbarhet, materialkvalitet og materialutnyttelse.

Adresse: Follo

Byggeår: 2020

Brutto areal: ca. 1800m2

Kostnader: ukjent

Byggherre: MiA - Museene i Akershus

Prosjektansvarlig: ola spangen

Medarbeidere:
victor castillo
skog arkitekter


Cookies og personvern