Søbakken skole

Skolen er rehabilitert og utvidet med fløy G, som er et nytt bygg i 2 etasjer som rommer 8 klasserom i tillegg til SFO. Dette sammen med tidligere rehabilitert paviljong D med 6 klasserom utgjør en to-parallellskole. Ny fløy F rommer kantine som også benyttes som forsamlingslokale, samt kjøkken og møterom. Skoleanlegget er knyttet sammen med tørre og varme gangarealer der barna kan ferdes enkelt mellom de ulike paviljongene, inkl. rehabilitert administrasjonsfløy A og eksisterende fløy D.

Adresse: Søbakken

Byggeår: 2015

Byggherre: Elverum kommune

Prosjektansvarlig: Dag Spangen / Mariano Serna

Medarbeidere:
Patrik Skjærstad
James Watkins
Katrine Aursand
Mads Jansen
Inger Marie Fagerhaug


Cookies og personvern