Toneheim folkehøgskole

Internatene er passivhus (+BREEAM Bespoke) og består av én basisenhet, som repeteres og varieres i forhold til beliggenhet i helheten, og i forhold til himmelretning. Hver enhets felles allrom orienteres mot det store felles uteområdet. Allrommet nærer det sosiale fellesskapet ved at alle beboere er innom fellesrommet på vei ut og inn. En kompakt planløsning bidrar til arealeffektivitet, energieffektivitet og kostnadseffektivitet.

Rommene som dannes av trapp og trappetårn bryter ned helheten i fellesrommet, skaper koblinger mellom private og sosiale rom, samt koblinger mellom innerom og landskapet utenfor. Trappetårnet er også et viktig innvendig og utvendig formgivende element, så vel som et miljøregulerende element. Overlys fra trappetårnet bidrar med en spennende belysningseffekt av dagslys som sildres nedover veggflatene.

Adresse: Ridabu

Byggeår: 2014

Brutto areal: 1300

Byggherre: Toneheim Folkehøgskole

Prosjektansvarlig: James Watkins

Medarbeidere:
Ola Spangen
Katrine Aursand
Mads Jansen
Øyvind Sundli
Silje Romedal
Dag Spangen
LARK : AtSite


Cookies og personvern