trivsamma staden – Väpplingberg

Konseptet er basert på en idé om å utforme et offentlig møbel som kan brukes på flere ulike måter. Designet skal kunne benyttes i parker, sko­legårder, på torg, foran offentlige bygg eller som utfluktspunkt i en lysn­ing i skogen.

 Väpplingberg er et demokratisk og sosialt møbel som kan benyttes aktivt og passivt av ung og gammel, små og store.

 Formen er ett polygonalt fjell, ett lite berg. Det konstrueres av sammen­koblede plater med kløverperforering. I likhet med funksjonen, er navnet en kobminasjon. Väppling (annet ord for kløver på svensk) + berg.

 Materialet er pulverlakkert stål med en innvendig stålkonstruksjon. Be­tong kan inngå i fundamenteringen ved behov for økt tyngde i sikker­hetsøyemed.

Adresse: åpen internasjonal arkitektkonkurranse

Byggeår: 2020

Kostnader: Smekab / CityLife (SV)

Prosjektansvarlig: ola spangen


Cookies og personvern