visit fredrikstad – turistinformasjon

Turistinformasjonen i gamlebyen i Fredrikstad behøver nye lokaler da de er
på vei ut fra eksisterende lokasjon. ASAS har på oppdrag fra Fredrikstad
kommune utført en mulighetsstudie for å undersøke mulighetene for å flytte
turistinformasjonen inn i tidligere Fredrikstad fengsel.

Overordnet prosjektbestilling er ombygg/transformasjon
av eksisterende bygg til møterom, kontorer og administrasjon m.m., samt
transformasjon/tilbygg/påbygg av en ny turistinformasjon for visitoslofjord
(turistinformasjonen i Fredrikstad). Uteområdet på tomten skal oppgraderes til
presentabelt og god standard.

Tilnærmingen til oppgaven har vært å gjøre vurderinger ut ifra hvilke nye
funksjoner som er ønskelig lagt inn i eksisterende bygg. I utgangspunktet en
utfordrende, men svært spennende oppgave, da en i utgangspunktet lukket
funksjon nå skal nå allmennheten. Bygget i seg selv har en historikk som skal
respekteres og videreformidles. Videre befi nner bygget seg i gamlebyen og skal
ivareta en historie og kontekst på en skånsom måte.

Mulighetsstudie har resultert i et prosjekt som løser romprogrammatiske behov,
turistinformasjonens behov og funksjon, minimale bygningsmessige inngrep og
som i svært stor grad beholder dagens bygg i samme kontekst som før.

Adresse: gamlebyen fredrikstad

Byggeår: mulighetsstudie 2015

Brutto areal: 400

Byggherre: fredrikstad kommune

Prosjektansvarlig: ola spangen

Medarbeidere:
james watkins


Cookies og personvern