ahus fellesbygg

År
2019-2021
Areal
ca 10 000m2
Oppdragsgiver
Ahus Kontorbygg Nordbyhagen AS
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Karen Sletvold
Nina Sandersen
Victor Castillo
Kathinka Magnus

På oppdrag fra Ahus og Velferdslaget har ASAS utviklet konsept og romprogram for et nytt felles administrasjonsbygg. Bygget er prosjektert til skisseprosjektnivå, med tilnærmet full PG. Fellesbygget er et kombinert kontor- og næringsbygg, med matbutikk og mulighet for cafédrift på plan 1, samt kontor og møteromsfasiliteter på øvrige plan. Bygget skal også tilby gode parkering- og garderobefasiliteter for ansatte som sykler til jobb – disse er lagt til kjellernivå, i forlengelse av felles utendørs grøntdrag.

Situasjonsplan: Overordnet torgdannelse, park, vegetasjon, organisering og trafikalstruktur

Fellesbygget følger eksisterende sykehusbyggs retning, og er en åpen struktur i både syd og nord. Bygget har ingen for- og bakside. Dette innlemmer området i nord, og danner grunnlaget for gode plassrom mellom byggene. Fellesbyggets plassering er definert av ankomstpunktet for fotgjengere, med en solfylt forplass, og grøntdrag som visuelt binder området nord og syd for Sykehusveien sammen.

Diagram 1: felles åpen vertikal forbindelse. Diagram 2: flyt mellom program i 2. etg
Perspektiv over området, Fellesbygg til venstre.

Diagram venstre: Gjennomlys og visuell kontakt med omgivelsene Dialogen med omgivelsene opprettholdes med lys og sikt mot øvrige Ahus-område. I plan 02 er det tydelige siktlinjer og oppholdssoner, med utendørs oppholdssone og god sikt mot øvrige Ahus.

 

Diagram høyre: Konseptet er bygget opp av to stk “U-former” med tilhørende tverrgående forbindelser. Den nedre U-en åpner seg mot sør og Ahus’ hovedbygg og inngangsparti for nærhet og visuell “tilhørighet”. Den øvre U-en henvender seg til campus-området i nord.

Plan 01 med matbutikk og café/samhandligsarealer fremstår som åpen, med synlig aktivitet og flyt mellom ute og inne. Planet kan være tilgjengelig for hele området, men kan også forbeholdes Ahus. En figurativ trapp leder til og fra plan 02 som en megler på tvers igjennom byggets snitt. På plan 02 ligger et fellesrom/atrium med en vertikal, skulpturell forbindelse/trapp. Atriet gir tilhørighet og sørger for å binde etasjene sammen visuelt