ahus fellesbygg

År
2019-2021
Areal
ca 10 000m2
Oppdragsgiver
Ahus Kontorbygg Nordbyhagen AS
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Karen Sletvold
Nina Sandersen
Victor Castillo
Kathinka Magnus

Skisseprosjekt for nytt fellesbygg på AHUS som inneholder kontorer, kafe og matbutikk mm.

Situasjonsplan: Overordnet torgdannelse, park, vegetasjon, organisering og trafikalstruktur
Diagram 1: felles åpen vertikal forbindelse. Diagram 2: flyt mellom program i 2. etg
Perspektiv over området, Fellesbygg til venstre.

Diagram venstre: Gjennomlys og visuell kontakt med omgivelsene Dialogen med omgivelsene opprettholdes med lys og sikt mot øvrige Ahus-område. I plan 02 er det tydelige siktlinjer og oppholdssoner, med utendørs oppholdssone og god sikt mot øvrige Ahus.

 

Diagram høyre: Konseptet er bygget opp av to stk “U-former” med tilhørende tverrgående forbindelser. Den nedre U-en åpner seg mot sør og Ahus’ hovedbygg og inngangsparti for nærhet og visuell “tilhørighet”. Den øvre U-en henvender seg til campus-området i nord.