ål helsetun

Ål i Hallingdal
År
2012-2014
Areal
ca. 6.300 m2 tilbygg / ca. 3.500 m2 ombygg
Oppdragsgiver
Ål kommune
Kostnader
ca. 250 mill. kr
Samarbeidspartner
IN'BY
Prosjektansvarlig
Dag Spangen
Medarbeidere
Kristoffer Rauff
Ola Spangen
Mari Færevaag
Espen Nordli Larsen
Mads Jansen

Utarbeidelse av programmering, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt for utvidelse av det eksisterende Ål helsetun, med bakgrunn i samhandlingsreformen. Høy kompleksitet mht. trangt tomteareal og vanskelige terrengforhold, i tillegg til et omfattende romprogram inneholdende: dialyse, 16 omsorgsboliger (bokollektiv), 19 sykehjemsplasser (korttidsavdeling), 21 intermediære sykehjemsplasser (intermediæravdeling), fysioterapi, legevakt, legesenter samt fellesfunksjoner, administrasjon og undervisnings- og møtefasiliteter.