ammerudlia barnehage

Ammerudhellinga 49, Oslo
År
2006-2009
Areal
1.290 m2
Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF, OBY
Prosjektansvarlig
Katrine Aursand
Medarbeidere
Mariano Serna
Mari Færevaag
Espen Marthinsen

Barnehage for 135 barn fordelt på 9 baser/soner. Nybygg i en hovedetasje med tekniske installasjoner i en delvis andre etasje. Bygget deles i to smale fløyer som krysser hverandre i 107 / 73 graders vinkel. Hovedvolumet har nord-sør-orientering og mørk teglkledning. Hovedfløyen gjennomskjæres i begge langfasadene av sidefløyen, som har trekledning og er noe lavere.