portmanteau

Domkirkeodden, Hamar
År
Innkjøp, konkurranse 2021
Areal
ca. 4000 m2
Oppdragsgiver
Anno - Museene i Hedmark
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Victor Castillo
Ana Muñoz
Espen Nordli Larsen
Karen Sletvold

Portmanteau får med sin form og plassering en tydelig arkitektur og tilbyr et moderne og funksjonelt museumsbygg på Domkirkeodden på Hamar. Museet er tilpasset topografien, samt størrelsen, retningene og typologien til de omkringliggende fredete og antikvariske bygningene.

Nybygget etablerer et tydelig og avklart første møte mellom publikum og museumsområdet, og bringer merverdi til stedet som møteplass. Museumstorget og det nye museumsbygget rammer inn inngangsområdet samtidig som det markerer Pilegrimsleden og tilrettelegger for en oversiktlig “shared space” for harde og myke trafikanter.

Visjonen er å etablere et torg, museum, bibliotek og verksted som skal være en levende arena for læring, forskning, formidling og opplevelse av historie og tradisjoner. Det er også et klart mål å hovedsakelig legge norsk byggeskikk til grunn som mal for hvordan arkitektur og uteområder formes.