bauneveien barnehage

Bauneveien 47, Oslo
År
2006-2007
Areal
660 m2
Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF, OBY
Prosjektansvarlig
Katrine Aursand
Medarbeidere
Dag Spangen
Mari Færevaag
Kjersti Wikstrøm
Ann Christin Bjørnstad

Nybygg i to etasjer pluss delvis underetasje med utgang til terreng. Bygget utgjør en utvidelse av eksisterende barnehage, men ligger uten fysisk forbindelse til eksisterende bygg. En smal bygningskropp med god bakkekontakt på plan 1 og plan U, lar mye godt uteareal være igjen til utelek.