beitostølen helsesportsenter

Sentervegen, Beitostølen
År
2018
Oppdragsgiver
beitostølen helsesportsenter
Prosjektansvarlig
Mari Færevaag
Medarbeidere
Victor Castillo
Elisabeth rl
Ana Muñoz

Beitostølen helsesportsenter (BHSS) er et øvings- og rehabiliteringssted, som også skal utdanne instruktører, utøve studier og forskning vedrørende fysiske funksjonsnedsettelser. BHSS ligger i Øystre Slidre kommune i Valdres, ca. 830 m.o.h. Senteret ble etablert gjennom samarbeid mellom Erling Stordahl og sentrale myndigheter, finansiert av Lions og åpnet i 1970. Prosjektet er gjennomført av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor A.S, og det opprinnelige anlegget, som ble hedret med Anton Christian Houens Fonds diplom i 1975, er bygget med utgangspunkt i en åpen arkitektkonkurranse i 1967.

Hovedbygget og stallen sto ferdig i 1971, betjeningsboligene i 1972, ridehallen i 1974. Soveromsfløyen i hovedbygget ble utvidet i 1990. I 1996 ble anlegget utvidet med idrettshall og ny svømmehall med tilhørende garderobeanlegg. De hittil nyeste utvidelsene ble ferdigstilt i 2011.

Det eksisterende hovedbygget for Beitostølen helsesportsenter er av høy arkitektonisk kvalitet, utformet med en åpen betongkonstruksjon, som med sine bølgende, torvtekkete tak favner de forskjellige funksjonene og gjenspeiler landskapets karakteristiske former og konturer. Innvendig opprettholdes en gjennomgående utsikt til landskapet, som i tillegg gir fine lysforhold og god orienteringsevne mot landskapet rundt.

Diverse tilbygg kan kategoriseres i to grupper: Svømmehall og sengefløy er videreført i samme stil som eksisterende. «Satellitter» enten med korridorforbindelse eller fritt i anlegget, underordner seg det eksisterende i materialvalg og detaljeringsnivå. Samlet sett har begge grupper løst forhold til sted, eksisterende bygg og funksjon, herunder gangavstand på en positiv måte. De danner et tun, i menneskelige skala som er godt å bevege seg rundt i. Når det er sagt, har stedet nådd et metningspunkt for hva man kan bygge uten å miste vesentlige kvaliteter som oversikt, utsikt samt bevarelse av hovedbyggets markante arkitektur. Bruk av «satellitter» koblet til hovedbygget vil blokkere dagens bevegelsesmuligheter og utsiktsforhold, og frittliggende bygg er ikke optimalt da funksjonene blir avkoblet fra hovedanlegget.

Lions familiehus er et eksisterende bygg som ombygges for å ivareta dagens behov for private soner og tilleggende fellesfunksjoner for beboerne. Bygningen ligger som en satellitt, men med behov for å knyttes til resterende anlegg. En gangforbindelse ønskes etablert mellom bygningene. En varm, innebygget gang mellom familiehuset og hovedbygg vil skape store barrierer og redusere uteområdenes kvalitet. En varm gang vil også bli uforholdsmessig kostbar samt fremstå som institusjonell. Av den grunn er forbindelsen tenkt som en sti med en skjerm i form av tak og vegger som beskytter, men ikke avsondrer fra vær og vind. Underlaget er plant og tilpasset rullestol. Forbindelsen er mer en opplevelsessti enn en gang, med stoppesteder og aktivitetssoner underveis.

Til stien knyttes lekeplass, bålplass, utsiktsbro, sitteplasser samt to varme rom for stillhet eller musikk, lesestund eller kanskje en overnatting. Stien med dets aktivitetssoner kan bli et sted for samlinger eller alenetid for både beboere og pårørende. Aktivitetene gjør opplevelsen av veien og avstanden kortere. Stikonstruksjonen er tenkt utført i tre der den noen steder ligger på terrenget og noen steder krager ut over terrenget og plasseres på søyler. Den integreres i naturens former og fremstår som leken og naturlig.