bertha thorsens barnehage

Drammensveien 33b, Oslo
År
2009
Areal
1.050 m2
Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF, OBY
Prosjektansvarlig
Katrine Aursand
Medarbeidere
Quang Luong

Barnehage for 121 barn fordelt på 6 team. Nybygget ligger på en minimal sentrumstomt med begrenset uteareal, bl.a. på grunn av krav om snuareal på egen tomt for vareleveranse. Barnehagen er derfor utformet som en kompakt bygningskropp i tre etasjer.

 

Glassbalkongene ivaretar halvklimatiske utesovearealer. Garderobearealene er samlet for alle på plan 1. Lekearealer på alle tre etasjer. Administrasjonen er plassert på øvre plan, tekniske rom og lager i
kjeller.