brekstad metro

Brekstad, Fosen
År
2019
Areal
ca. 5.000 m2
Oppdragsgiver
Brekstad Metro AS
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Tove E. Andersen
Elisabeth Krogh
Karen Sletvold

Mulighetsstudie for et nybygg på ca. 5.000 kvm over åtte etasjer på den gamle fergeoppstillingsplassen på Brekstad på Fosenhalvøya. Metrobygget skal inneholde kontor og forretning i tillegg til funksjoner som venteareal for hurtigbåt, buss og taxi, kiosk, kultur/utstillinger, takterrasser og skybar. Prosjektet ligger midt i byen og skal være et signalbygg for hele Brekstad og omegn. Mulighetsstudiet belyser tomtens potensiale, byggets uttrykk, konsept og konteksten i en liten norsk by i vekst.

Volumene er bygget opp med omtanke for vind, sol og skygge; skjerming mot fremherskende vindretninger, og bygningsmessig lavt i sør, høyest i nord. På denne måten introduseres et svevende fyrtårn med et inspirerende, fargerikt indre, for å skape en kulturell møteplass som omfavner flere viktige funksjoner av både praktisk art og til forlystelse.