dronning ingrids hage

Tøyen, Oslo
År
Konkurranse 2018
Areal
ca. 10.000 m2
Oppdragsgiver
Omsorgsbygg Oslo KF, OBY
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Astrid Koksvik
Medarbeidere
Espen Nordli Larsen
Øyvind Sundli
Victor Castillo

Oslo kommune har høye ambisjoner og gode visjoner for å bygge en hageby spesielt tilpasset demente beboere i Dronning Ingrids hage på Tøyen. I vårt konkurranseforslag for hagebyen, ble det planlagt boliger preget av hjemlighet som ville skape tilhørighet for beboere, ansatte, besøkende og gi dem gode opplevelser. Samtidig var intensjonen med hagebyen at det skulle bli et knutepunkt for lokalmiljøet. Tomten ga gode muligheter for å prosjektere et innholdsrikt anlegg med boliger og aktivitetstilbud plassert tett på hager og uteplasser i ulik målestokk og med varierende innhold.