elverum helsehus

Kirkevegen 47, Elverum
År
2014-2019
Areal
15.150 m2 totalt / 9.500 m2 nybygg
Oppdragsgiver
Elverum kommune
Prosjektansvarlig
Dag Spangen
Espen Nordli Larsen
Medarbeidere
Mari Færevaag
Mariano Serna
Elisabeth rl

I forbindelse med samhandlingsreformen, ble eksisterende sykepleierskole utvidet og omprosjektert til nytt kommunalt helsehus, hvor følgende helsefunksjoner samlokaliseres: legevakt, frisklivssenter, helsestasjon, BUP, PPT, 72 sykehjemsplasser, barnevern og administrasjon. ASAS arkitektur har hatt rollene Plankonsulent regulering, SØK, KP, PGL, ARK og IARK.

Interiøret er vektlagt for å skape hjemlige og varme omgivelser for beboere, ansatte og besøkende. Det er benyttet robuste materialer som tåler bruk og renhold uten at dette skaper et institusjonspreg. Eksponert eik sammen med nordiske fargetoner i interiøret kontrasterer eksteriøret som er i sort, hvitt og grått. Løs møblering er utført med enkle, klassiske former med nøytral fargepalett. Kunstnerisk utsmykning er integrert i interiøret slik at det er en del av helhetsinntrykket.