furubergveien 50

Furubergveien 50, Hamar
År
2014-2015
Oppdragsgiver
Guro og Magne Nordgård
Prosjektansvarlig
Ola Spangen
Medarbeidere
Katrine Aursand
Øyvind Sundli
James Watkins

Bygget er plassert på eksisterende grunnmur med utvidelse mot sørøst i samme bredde som opprinnelig hus på tomten. Dette har gitt gode lysforhold for uteoppholdssonene, og har i liten grad påvirket eksisterende situasjon. Terreng mot vest er delvis utgravd for å gi dagslys til underetasjen. Opparbeidet forplass, hage og plener er tilnærmet lik dagens situasjon. I tillegg er det anlagt uteplasser og terrasser nord og syd for boligen.

Huset passer inn i områdets eneboligtypologi, men framstår samtidig med et klart moderne tilsnitt. Det områdetypiske saltaket er ivaretatt, og det er tilstrebet en enkel detaljering som gir knappe gesimser. Uteoppholdsarealet oppfattes generøst i det aktuelle område.

1. etg. inneholder stor stue, åpent kjøkken tilknyttet spisestuen, grovkjøkken, vaskerom, wc og en rommelig hovedadkomst mot en stor åpen hovedtrapp som går over 3 plan med tilsvarende høyt vindusfelt og utsikt. 2. etg. inneholder bad, wc, omkledningsrom og 3 soverom. Alle vest – og sydvendte rom har en fantastisk Mjøs utsikt. I underetasjen er det tilrettelagt for en liten hybel med innvendig adkomst fra boligen over, og egen utvendig kjelleradkomst.